Ud fra et enkelt besøg hos en familie, har Lena modtaget en indberetning fra en læge som sætter spørgsmålstegn ved de anvendte kinesiologiske metoder.

Sundhedsstyrelsen har krævet en klar dokumentation af sygepleje og sundhedspleje.

Lenas har derfor foreslået at adskille sundhedsplejefaglig dokumentation fra de benyttede kinesiologiske metoder. 

"Styrelsen for Patientsikkerhed har den 11. oktober 2019 sat sundhedsplejerske Lena Dyhrbergs (autorisations-ID 04RX5) faglige virke under skærpet tilsyn i et år. Det er Styrelsen for Patientsikkerheds vurdering, at der er begrundet mistanke om, at Lena Dyhrberg vil kunne udgøre en forringet sikkerhed for sine patienter på grund af kritisabel faglig virksomhed. Styrelsen har ved vurderingen lagt vægt på, at Lena Dyhrberg har anvendt kinesiologiske metoder, herunder har stillet diagnoser uden lægelig involvering og uden samtidigt at anvende den faglighed, som forventes af en autoriseret sygeplejerske. Særligt har Lena Dyhrberg ikke dokumenteret i henhold til gældende vejledning om journalføring."

Privat Sundhedsplejerske/

Private Health Care Nurse

 

Lena Dyhrberg

Hjortevænget 146

DK-5800 Nyborg

Danmark

 

Tel: +45 61714339

  • Black Facebook Icon

Sundhedsplejerske.com